Kampanja zagovaratelja britanskog napuštanja Europske unije tvrdi da bi taj potez građanima donio materijalnu uštedu na računima za grijanje i električnu energiju. Britanska bi kućanstva uštedjela 1,7 milijardi funti godišnje ili 64 funte godišnje po kućanstvu, jer bi vlada mogla samostalno određivati PDV na domaće gorivo. PDV na domaće gorivo uveden je 1993. i iznosi 5% a prema pravilima EU-a ne smije se umanjiti na stopu nižu od 5%. Taj porez najviše pogađa siromašne koji troše tri puta više svojih prihoda na energiju od bogatijih kućanstava. Kada bi građani glasali za Brexit država bi mogla umanjiti taj porez, kažu laburisti u britanskom parlamentu, piše The Guardian.