Europska komisija danas je dozvolila Velikoj Britaniji pružanje državne potpore za gradnju nove nuklearne elektrane Hinkley Point, zaključivši da je kompatibilna s pravilima o dodjeli državnih potpora. Riječ je o kontroverznoj odluci koja će imati širi utjecaj na energetski sektor. Britanija se obvezala 35 godina otkupljivati energiju iz te elektrane koja će proizvoditi 7% struje potrebne u toj zemlji takozvanim Power Purchase Agreementom po točno određenoj cijeni. Povjerenik Joaquin Almunia je pojasnio da prema članku 194. TFEU zemlje članice EU imaju slobodu odrediti vlastiti energetski miks, a odluka o potpori nuklearnoj energiji nacionalno je pravo, no EK ima zadatak osigurati da takva vrsta potpore ne ugrožava tržišno natjecanje na pojedinom tržištu. Komisija je u travnju  donijela vodič za državne potpore za energetiku i okoliš, no nuklearna energija nije predmet tih specifičnih naputaka. Kako bi dobila ovu potporu Britanija je pristala modificirati svoj zahtjev te podijeliti dio eventualnog profita, odnosno ušteda s poreznim obveznicima.