Britanski laburisti, ali i dio struke ustaje protiv vladine politike tržišta kapaciteta (capacity market), prema kojoj su energetske kompanije plaćene kako bi držale elektrane u stand-by modu u vremenu vršne potrošnje. Naime, nakon izbora isplivala je PROCJENA UTJECAJA u kojoj stoji da će za potrebe pokrivanja tih troškova svako kućanstvo godišnje morati platiti 38 funti. Aukcija za tržište kapaciteta planirana je za narednu godinu, nakon do sada dvije takve održane, a procjena financijskog utjecaja kaže da bi shema 2018. mogla koštati 3 milijarde funti ili 38 funti za svako kućanstvo. Vlada je prethodno znatno smanjila poticaje za fotonapon i vjetroelektrane na tlu, kako bi obuzdala rast cijena struje, a tvrdi da će tržište kapaciteta osigurati potrebe za električnom energijom 2017. i 2018. te štititi od naglih skokova cijena garantirajući dovoljnu količinu energiju unaprijed. Ministarstvo za energiju i okoliš kaže da im je prioritet sigurnost opskrbe, a 38 funti po kućanstvu je bruto suma, koja bi trebala biti više nego kompenzirana za porast ukupnih cijena energije koje bi se dogodilo da shema uopće nije uvedena. "Kada  bi se dogodilo najavljeno zatvaranje elektrana računi bi porasli od 10 do 21 funtu, ovisno o cijenama s aukcije", kazao je glasnogovornik ministarstva. Oporba pak tvrdi da je riječ o "masovnom gubitku novca" jer su prethodne uplate otišle u nuklearna postrojenja i druge elektrane koje bi ionako ostale otvorene, a shema neće dovesti do gradnje novih elektrana, već će samo "trljati masan vrat bogate šestorke na britanskom tržištu". Catherine Mitchell, profesorica energetske politike na Exeterskom sveučilištu pak kaže da shema odražava kratkovidnost energetske politike koja nastavlja podupirati fosilne izvore odugovlačeći široku primjenu obnovljivaca, odgovora na potražnju (demand menagement), pohrane energije, interkonekcije i učinkovite prakse koje je struka već predlagala, piše The Guardian.