U Rafineriji nafte Brod uskoro treba početi remont i rekonstrukcija postrojenja, čime će biti povećana učinkovitost u proizvodnji i kvaliteti naftnih derivata. Rekonstrukcija i remont trajat će od sredine veljače do kraja ožujka. Remontom je predviđeno čišćenje postrojenja i opreme od nečistoća nastalih tokom prerade sirove nafte, kontrola sigurnosnih ventila, zamjena dotrajalih dijelova opreme i regeneracija različitih vrsta katalizatora potrebnih za proces proizvodnje, priopćeno je iz Rafinerije nafte. Iz Rafinerije poručuju da će, s ekološkog aspekta, remontom opreme i postrojenja, kao i osvježenjem katalizatora reakcija, biti umanjeno ispuštanje štetnih emisija u zrak. U Rafineriji su najavili realizaciju još dva investicijska projekta a riječ je o rekonstrukciji energane za opskrbu električnom energijom i usavršavanju toplinskog balansa, javlja Energynews.