Federacija energetskih konzumenata u bugarskoj industriji predlaže prijelazni rok za već primijenjene veće trošarine za prirodni plin, a traži od vladinog kabineta da kompenzir skupu električna energija, piše Investor. Predstavnici teške industrije nude tamošnjoj Vladi da odloži primjenu od 1. lipnja uvedenih trošarina na prirodni plin za grijanje i pogonsko gorivo, sa obrazloženjem da direktiva Europske unije iz 2003. godine za sinhronizaciju porezne politike u EU daje slobodu zemljama-članicama da uvedu potpunu veličinu stopa sa početkom 2014. godine. 

Oni traže i da im se djelomično kompenzira 16% poskupljenja struje za industrijske potrošače koje je nastalo od 1. srpnja. Iz federacije takođe traže od administracije da smanji i cijene „zelene i smeđe energije“, koju veliki potrošači energije trenutno plaćaju za svaki potrošen MW električne energije. Više europskih zemalja su već smanjile ove dažbine, kao u Austrija na primer. Oni se obračunavaju kao postotak cijene za prijenos struje, koji je znatno manji od cijene korištenja energije. 

Predmet diskusije bila je i mogućnost za eventualno smanjenje trošarina za električnu energiju, koja je za gospodarske potrošače 1 euro za MW, dok minimalna stopa utvrđena u evrodirektivi je 0,5 eura. Prema ovoj direktivi određene zemlje mogu uvesti maksimalnu stopu od 2014. godine, dok se u Bugarskoj to dogodilo još u 2010. godini. Predstavnici biznisa očekuju da se pregovori s Ministarstvom za energetiku obnove u rujnu. Njihov cilj je da kompanije barem djelomično smanje proizvodne troškove, jer zbog općeg pada naloga prognoze biznisa su da će proizvodnja ove godine biti smanjena za 30-40%.