EIA je objavila da se broj ugrađenih pametnih brojila kod američkih kupaca više nego udvostručio od 2010. te da gotovo polovina kupaca ima pametna brojila. Do kraja 2016. američke elektroprivrede su instalirale oko 71 milijun pametnih brojila, čime je pokriveno 47% od ukupno 150 milijuna kupaca električne energije u toj zemlji. Do 2013. prevladavalo je jednostrano automatsko očitanje (AMR). No, od tada su se udomaćila dvosmjerna brojila, koja omogućavaju dvosmjernu komunikaciju između pružatelja usluge i kupca i podržavaju 'demand response' i distribuiranu proizvodnju energije, pouzdanija su i omogućavaju informacije koje kupci mogu koristiti kao bi uštedili energiju promjenom ponašanja.