CEMEX Hrvatska dvjema prezentacijama u Solinu i Kaštel Sućurcu javnosti je predstavio projekt za korištenja goriva iz otpada u cementarama Sv. Juraj i Sv. Kajo, u sklopu kojeg je iznio prijedlog sadržaja Studije utjecaja na okoliš za prihvat, privremeno skladištenje i loženje goriva iz otpada. Cilj predstavljanja sadržaja studije prije nego što njena izrada uopće započne je da taj dokument cjelovito obuhvati sve važne aspekte korištenja goriva iz otpada, te da se javnosti da prilika da sugerira izvođaču studije na koje aspekte procjene utjecaja da se posebno fokusira u interesu građana i okoliša. 
Glavni izvođač eko-studije je Interkonzalting, a zainteresirana javnost pozvana je da se svojim prijedlozima i sugestijama javi Cemexu do 5. travnja ove godine. Očekuje se da bi ekološka studija mogla biti gotova u rujnu, nakon čega se razmatra njeno prihvaćanje, a ako studija bude prihvaćena kao kvalitetna organizirat će se javna rasprava. Iako je prezentacija u Solinu i Kaštel Sućurcu u medijima bilo dobro i pravovremeno oglašena dva skupa okupila su ukupno tek 70-ak građana, a zanimljivo je da ni jednoj prezentaciji nisu nazočili lokalni političari koji su se već izjasnili da su protiv spaljivanja opasnog otpada, iako ovdje to nije slučaj. 
U sklopu predstavljanja sadržaja eko-studije dipl. ing. građ. Hari Vladović Relja, član Uprave Interkonzaltinga pojasnio je da se Cemex Hrvatska uvođenjem alternativnog goriva, po uzoru na konkurenciju u Hrvatskoj i Europskoj uniji, priprema na djelomičnu supstituciju petrol-koksa gorivom iz otpada koje se smatra CO2 neutralnim. Riječ je o proizvodu koji se proizvodi u Centrima za gospodarenje otpadom iz neopasnog nerazvrstanog komunalnog otpada u skladu sa europskim normama o kvaliteti. Takvo gorivo sastoji se od papira, kartona, drva, tekstila i sitne plastike, suho je, stabilno i bez lošeg mirisa, te ima visoku gorivu vrijednost. Njegovim korištenjem zatvara se ciklus zbrinjavanja otpada na način da se iz otpada proizvodi energija, smanjuje se količina CO2 kao i količina otpada koji mora biti odložen na deponije. 
Prema riječima predsjednika Uprave Cemexa Hrvatska Trpimira Renića tvrtka je na uporabu alternativnih goriva primorana iz ekonomskih i ekoloških razloga zbog strogih zahtjeva za smanjenjem CO2, a konkurencija u Hrvatskoj već koristi gorivo iz otpada u svojim pećima. Cemex Hrvatska računa da bi 30-50% petrol-koksa zamijenio gorivom iz otpada koje bi dobavljao iz hrvatskih centara za gospodarenje otpadom, a ako predviđene količine od 400.000 t ipak ne bi bile dovoljne za cijelo hrvatsko tržište, takvo bi se certificirano gorivo uvezlo iz EU. 
"U ovom trenu ne možemo znati što će pokazati Studija, no dosadašnja iskustva primjene goriva iz otpada kažu da se kvaliteta zraka povećava, dok se smanjuje emisija CO2", rekao je Vladović Relja. Takve njegove konstatacije baš nisu naišle na plodno tlo kod lokalnog stanovništva koje je nazočilo prezentaciji prijedloga sadržaja Studije. Kako je rekao jedan mještanin: "Opečeni čovjek puše na hladno", a glavnina primjedaba građana ticala se kvalitete zraka i strahovanja da će se spaljivanjem "smeća" u zrak ispuštati štetni spojevi. Građani su izrazili sumnju da Cemex Hrvatska u supstituciju goriva ne ide zbog smanjivanja utjecaja CO2, već zbog većeg profita. Interkonzaltingu je sugerirano da se umjesto na tehnoekonomsku analizu fokusira na ekološke aspekte, da se kvalitetno obradi epidemiološki dio studije, te da se analizira utjecaj povećanog kamionskog prometa na kvalitetu zraka. Zanimljivo je da je iz publike bilo sugestija da Cemex petrol-koks zamijeni mazutom, a jedan mještanin je zaključio da je odgovornost puno veća na onome tko proizvodi gorivo iz otpada nego na onome tko ga koristi, te da kontrole takvog goriva trebaju biti striktne. "Da smo ostali na mazutu već prije 4-5 godina ne bi mogli raditi, a ako ćemo morati kupovati emisijske kvote CO2 bili bi nekonkurentni", konstatirao je Renić i pozvao zainteresirane da dođu u tvornicu i uvjere se u podatke o praćenju kvalitete zraka koja se kontinuirano prati. Dodao je i da su u Cemexu otvoreni za analizu goriva iz otpada. Moderator skupa dr. sc. Nenad Mikulić pojasnio je da Cemex mora ishoditi posebnu dozvolu za upotrebu ove vrste goriva, a bude li poteškoća u praski ta dozvola može biti i opozvana.