Termoelektrana snage 570 MW, koju u Slavonskom brodu namjerava graditi Crodux Ivana Čermaka, trebala bi koristiti tehnologiju najefikasnije plinske elektrane na svijetu, Siemensovog postrojenja u bavarskom gradiću Irschingu. Ta elektrana primjenjuje tehnologiju kombiniranog plinskog ciklusa i ima efikasnost od čak 60,75%, a emisije štetnih plinova, buke te ostali načini utjecaja na okoliš svedeni su na minimum. U dvije godine od puštanja u pogon u Njemačkoj prodano je 17 takvih turbina, a većinom se radi o naručiteljima iz SAD-a i Koreje. Ipak, Čermak će ići u nadogradnju postrojenja jer on uz elektranu planira graditi i sinergijsko postrojenje za preradu kukuruza u bioetanol, za što mu treba dio topline iz proizvodnog ciklusa. Moguća je i proizvodnja topline koja bi služila za grijanje stanovnika Slavonskog Broda. U Croduxu računaju da će oni i partneri u elektranu uložiti petstotinjak milijuna eura. Hrvoje Čermak je kazao da se nada da će tvrtka uskoro dovršiti proces izrade studije utjecaja na okoliš, kako bi ishodili lokacijsku dozvolu, pa bi već 2013. počeli s pripremnim  radovima, kako bi elektrana s radom počela 2015, piše Večernjak