Iako su cijene električne energije i plina za kućanstva u Hrvatskoj porasle više nego u bilo kojoj zemlji članici Europske unije, još su uvijek za trećinu niže od prosjeka EU, pokazuju podaci Eurostata za drugu polovicu 2012. Prosječna cijena električne energije u Hrvatskoj je u drugom polugodištu 2012. godine u odnosu na isto razdoblje 2011. skočila 21,1 posto (u kunama), dok su cijene u Europskoj uniji porasle tek 6,6%. 
Ipak, čak i nakon porasta za više od 20% - na 13,8 eura za 100 kWh, cijene struje su ostale čitavih 30% niže od prosječnih 19,7 eura u Europskoj uniji. Ako se uzme li u obzir platežna moć, cijene struje su u Hrvatskoj ipak neznantno više: prema paritetu kupovne moći cijena 100 kWh u Hrvatskoj je iznosila 20,4 eura, što je 3,6% više od prosjeka EU. Sličnim tempom cijena struje rasla je još samo na Cipru, ali ondje je nakon poskupljenja od 20,6% cijena struje dosegla 29,1 euro, što je najviša razina u EU iza Danske gdje 100 kWh ima prosječnu cijenu od 29,7 eura/100 kWh. Najjefinija struja je u Bugarskoj (9,8 eura/100 kWh) i Rumunjskoj (10,8 eura/100 kWh), a slijede tri baltičke zemlje (od 11,2 do 13,7 eura) nakon čega bi po cijeni struje došla Hrvatska. 
No, po paritetu kupovne moći najskuplja struja je u Njemačkoj i Poljskoj (25,9 eura), a najniža u Finskoj i Francuskoj (12,7 odnosno 13 eura). Cijena plina u Hrvatskoj je u drugom polugodištu skočila 27,4%, također više nego u bilo kojoj članici EU, a cijene su, kao i kod struje, ostale čak 32% ispod prosjeka EU: 4,9 naprama 7,2 eura za 100 kWh. Međutim, uzme li u obzir kupovna moć plin tek je nešto jeftiniji nego u EU: cijena doseže 7 eura za 100 kWh. Plin je najskuplji u Švedskoj (12,7 eura), a slijede Danska i Grčka sa 10,8 odnosno 10,2 eura. Najjeftiniji plin imaju Rumunji - samo 2,7 eura za 100 kWh. Po paritetu kupovne moći najskuplji plin imaju Bugari (12,3 eura), a najjeftiniji Luksemburg (4,9 eura) i Velika Britanija (5,3 eura), piše Poslovni dnevnik.