Kako je objavio 'Večernji list', Vlada je svojoj sjednici podržala prijedlog novog Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti kojim se Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji daju znatno veće ovlasti koje se proširuju i na područje određivanja cijena energije. Kako se ističe, u nadležnosti HERA-e bi tako bilo donošenje metodologija, odnosno tarifnih sustava te donošenje ili odobravanje cijena energenata, iznosa tarifnih stavki i naknada, što je do sada jednim dijelom bilo u nadležnosti Vlade, odnosno Ministarstva gospodarstva. Te promjene se provode u okviru usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s Trećim energetskim paketom Europske unije, pri čemu HERA dobiva znatno veću samostalnost u odnosu na Vladu i druge državne ustanove, a time i zaštitu od vanjskih utjecaja. Istodobno se njezine ovlasti proširuju i na područje cijena i naknada za regulirane djelatnosti pa se očekuje da će se time tržišna načela dodatno ojačati.