Cijene plina na europskom tržištu nastavile su dalje padati i u lipnju 2014. godine, iako su već u svibnju zabilježile do tada rekordno niske razine, objavila je britanska tvrtka za praćenje energetskih tržišnih kretanja Platts. U Velikoj Britaniji u lipnju su cijene plina pale za 13% u odnosu na svibanj, a ukupno za 35% u odnosu na lipanj 2013. godine. U kontinentalnoj Europi su na najvećoj burzi plina cijene pale za 9% u odnosu na svibanj te za 34% u odnosu na lipanj 2013. godine. Pada i potrošnja plina. Prema uzorku koji promatra Platts, u lipnju je potrošnja plina u Nizozemskoj i Francuskoj pala za 11% u odnosu na svibanj, tj. sa svibanjskih 14,9 mlrd. m3 na 13,3 mlrd. m3 u lipnju. Kontinuirani pad cijena plina uzrokovan je i velikim količinama u skladištima i dobroj ponudi na tržištu, čemu doprinise i kontinuirane isporuke ukapljenog prirodnog plina iz Katara.
Na tržištu električne energije Platts također bilježi pad cijena. U lipnju 2014. je njegov Continental Power Index (CONTI), koji je u svibnju iznosio 32,72 EUR/(MW h), pao za 2,5% na 31,82 EUR/(MW h) što je za 7% manje u odnosu na lipanj 2013. godine, javlja ruski portal 'Oil and Gas Eurasia'.