Nova Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama Republike Hrvatske donosi se zbog usklađivanja sa zakonima i propisima iz područja regionalnog razvoja i da bude krovni dokument na osnovi čega će se razvijati svi budući zakoni i podzakonski propisi u području rudarstva i gospodarenja mineralnim sirovinama. Isto tako, nova Strategija i za nju vezani zakoni i podzakonski propisi više neće obuhvaćati ugljikovodike ni geotermalne vode za proizvodnju električne energije. To su bili neki od glavnih naglasaka iz uvodnog izlaganja na Mineral Forumu 2021. koje je održao Zvonimir Novak, dipl. oec., ravnatelj Uprave za industriju, poduzetništvo i obrt Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Cilj nove Strategije u svakom slučaju je inovativno gospodarenje mineralnim sirovinama i stvaranje stabilnog poslovnog okruženja za sve koji se time bave, ali i oporaba materijala i sirovina, odnosno uspostavljanje kružnog gospodarstva kako bi se izbjeglo pretjerano trošenje prirodnih resursa. Pri tome će tehnologija i ulaganja u inovativna tehnička rješenja više dolaziti do izražaja, a kako bi se što prije ostvarilo održivo gospodarenje mineralnim sirovinama u cijeloj Hrvatskoj, odmah se kreće s izradom, odnosno izmjenama i dopunama svih zakona i podzakonskih propisa iz tog područja. Konačno, sve to za posljedicu imat će otežavanje daljnje eksploatacije mineralnih sirovina 'na divlje', što uzrokuje goleme štete u okolišu, a posredno i cijeloj Hrvatskoj.

Imovinsko-pravni odnosi

Spomenuti stručni skup u organizaciji časopisa 'Mineral & Gradnja', odnosno tvrtke Business Media Croatia okupio je predstavnike tvrtki koje se na bilo koji način bave mineralnim i rudnim blagom (proizvođače građevinskog materijala, kamenolome i sl.) i za to nadležnih državnih tijela i ustanova i sve druge zainteresirane stručnjake. Dvodnevni skup ponudio je odgovore na brojna pitanja koja muče sve kojima je to područje dio svakodnevnog posla, a svaka tematska cjelina sastojala se od izlaganja i stručnih panela na kojima su sudjelovali predstavnici MINGOR-a, ali i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Državnog inspektorata, Državnog odvjetništva, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost itd. 

Osim što je predstavljena nova Strategija, na skupu je tako bilo riječi i o imovinsko-pravnim odnosima i inspekcijskom nadzoru, o novim tehnologijama u preradi i proizvodnji građevinskih materijala, građevinskoj mehanizaciji i vozilima, o prostorno-planskoj regulativi i studijama procjene utjecaja na okoliš i o gospodarenju građevnim otpadom, otpadu iz rudarske industrije i burzi otpada.  

U svakom slučaju, jedno od ključnih pitanja na prvom od panela, posvećenom gospodarenju mineralnim sirovinama bilo je hoće li nova Strategija biti ostvariva, a ne poput mnogih sličnih, samo 'mrtvo slovo na papiru'. Isto tako, istaknuto je kako sustavno treba riješiti uobičajenu problematiku pri otvaranju novih eksploatacijskih polja, a to je protivljenje javnosti zbog utjecaja na okoliš, zakrčenja i oštećivanja okolnih prometnica i emisija buke i prašine.