Tvrtka Crodux energetika Ivana Čermaka  dobila je presudu na Upravnom sudu u Osijeku vezano za izdavanje lokacijske dozvolom za gradnju termoelektrane na plin u Slavonskom Brodu snage 600 MW i ‘teške’ 450 milijuna eura. U Croduxu kažu da su se tom presudom otvorile nove opcije za razvoj projekta. Projekt se nastavlja i uskoro se očekuje konačna odluka o ulaganju, kratko kažu. U druge detalje o tome zasad ne ulaze. Nakon što je izrađena Studija o utjecaju na okoliš i prošla javnu raspravu, stvoren je preduvjet za dobivanje lokacijske dozvole. No uvjeti Ministarstva graditeljstva usporili su, odnosno zakočili realizaciju projekta jer su u lokacijskoj dozvoli izdavanje građevinske dozvole za termoelektranu uvjetovali uporabnom dozvolom za priključni dalekovod. U Croduxu su svojedobno isticali da je to u suprotnosti s hrvatskim propisima i da takvi uvjeti nisu propisani u lokacijskoj dozvoli ni za jednu proizvodnu energetsku građevinu. Zbog toga Crodux nije mogao početi gradnju planiranu za početak 2014. te je početkom iste godine podnio tužbu Upravnom sudu u Osijeku, koju je napokon i dobio, piše Liderpress. Termoelektrana bi trebala biti smještena na području Lučke uprave Slavonski Brod, a uz nju je planirana i gradnja tvornice za proizvodnju bioetanola. Prema procjenama, gradnja pogona mogla bi donijeti posao za više od osamsto ljudi, a kad elektrana bude završena, zaposlit će se njih tridesetak.