Posao opskrbe gorivom svih brodova u floti Jadrolinije obavljat će tvrtka Crodux, čija je ponuda na natječaju izabrana kao najpovoljnija po cijeni, piše Novi list. Osim tvrtke u vlasništvu umirovljenog generala Ivana Čermaka, za ovaj posao natjecala se i najveća nacionalna naftna kompanija Ina, čija ponuda nije odabrana. Ina je na ovu odluku uputila i žalbu koju je Državna komisija za kotrolu javne nabave ovog tjedna odbila kao neosnovanu, što znači da će uskoro Jadrolinija i Crodux potpisati ugovor za opskrbu brodova gorivom, posao vrijedan oko 200 milijuna kuna godišnje, ovisno o kretanju cijena goriva i utvrđenom popustu pri nabavi i dostavi goriva. Ina je tako prvi puta u povijesti izgubila posao opskrbe gorivom brodova Jadrolinije. Kako piše Novi list, otvoreni postupak javne nabave za godišnju opskrbu brodova Jadrolinije brodskim gorivom objavljen je 7. studenog prošle godine, pristigle su dvije ponude, a naručitelj (Jadrolinija) je obje ocijenio kao pravovaljane, te je 19. prosinca prošle godine odabrana ponuda Croduxa kao najpovoljnija. Na tu odluku Ina se žalila 19. siječnja ove godine osporavajući izbor Croduxa uz prijedlog poništenja odluke. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave žalbu Ine odbila je kao neosnovanu, te navela kako nisu točne tvrdnje iz Ine da Crodux nije dokazao svoju pravnu i poslovnu sposobnost shodno uvjetima natječaja. Sporna je trebala biti dostava dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima, koju je Crodux dostavio, ali ista glasi na tvrtku OMV Hrvatska. Državna komisija je utvrdila kako je dozvola OMV-a važeća i udovoljava uvjetima natječaja, jer je prethodno tvrtka OMV Hrvatska registrirana i preimenovana u tvrtku »Crodux derivati dva«. Riječ je očito o promjeni koja je nastupila nakon što je Čermakov Crodux kupio tvrtku OMV Hrvatska prije nekoliko godina. Niti navode iz Ine kako Crodux nije dokazao traženu financijsku sposobnost Državna komisija nije prihvatila, a isti epilog odnosi se i na dio žalbe u kojoj stoji da Crodux nije ispunio natječajni uvjet raspolaganja trošarinskih skladišta ukupne minimalne zapremnine od 3 milijuna litara goriva. Kako su svi navodi iz žalbe Ine odbijeni isto se odnosi i na naknadu troškova žalbenog postupka u iznosu od 100.070 kuna. Iako Ina još uvijek može pokrenuti i upravni spor protiv ovakvog rješenja Državne komisije takva odluka više nema utjecaja na sklapanje ugovora, što znači da će do kraja ovog tjedna biti potpisan godišnji ugovor o opskrbi brodova gorivom između Jadrolinije i Croduxa. Čermak je tako za ovu godinu preuzeo posao, koji je Ina obavljala za potrebe Jadrolinije, a novi natječaj za opskrbu gorivom za 2018. godinu trebao bi biti raspisan krajem ove godine, piše Novi list.