Norveška vlada je objavila kako očekuje da ulaganja u naftu i plin 2016. godine budu oko 20 mlrd. dolara. Ukupna ulaganja u cijeli rudarski i energetski sektor, što uključuje istraživanje i proizvodnju nafte, plina i električne energije, 2016. godine će biti na razini 26 mlrd. dolara, što je za 12,3 % manje nego 2015. Vlada prognozira da će se taj pad investiranja nastaviti i u 2017. godini, javlja novinska agencija UPI.