Nakon gotovo 800 dana, agonija predstečajna nagodbe Dina Petrokemije je okončana jer je riječki Trgovački sud obustavio postupak predstečajna nagodbe, pa će Fina nakon žalbenog roka od osam dana predložiti pokretanje stečaja. Žalbe neosiguranih vjerovnika su moguće jer gube mogućnost naplate, a u slučaju nagodbe bolje bi prošli, piše Poslovni. Član NO Predrag Mihaljević rekao je da je država izgubila interes da se Dinina nagodba spasi nakon što je Dioki otišao stečaj, a nije jasno zbog čega nikada nije raspisan natječaj za prodaju Dine.