Dioki je predstavio novi izmijenjeni plan restrukturiranja do 2017. u sklopu predstečajne nagodbe, prepravljen zbog namjere ulaska strateškog partnera Crodux plina. Za razliku od prvog plana dugovi grupe porasli su otprilike 800 milijuna kuna, na 1,8 milijarde kuna. Vrijednost imovine procijenjena je na 564 milijuna kuna, a njezinom prodajom namirili bi se vjerovnici. Među imovinom je i tvrtka Ćuf, koja raspolaže zemljištem za gradnju LNG terminala na Krku. Od dijela vjerovnika traži se otpis dijela duga od 359 milijuna kuna te reprogram, a HEP i Zaba bi svoja potraživanja pretvorili u vlasničke udjele u vrijednosti 153,6 milijuna kuna.