Naftne tvrtke sve više smanjuju investicije kako bi prikazivale veću dobit i sačuvale gotovinu za isplatu većih dividendi i čini se da taj trend upućuje da se bliži kraj desetljeću s velikim kapitalnim ulaganjima. Naftaši su ranijih godina velika sredstava ulagali u razvoj i komercijalizaciju novih polja i nova istraživanja, nabavu opreme i gradnju naftovoda, što je omogućavao stalan rast i održavanje visokih cijena sirove nafte. Međutim, sada dobavljači opreme i analitičari očekuju usporavanje investicija već ove 2013, a naročito 2014. godine, u skladu s prognozama o padu cijena sirove nafte. Stručnjaci očekuju da će se pri tome mnoge naftne tvrtke poslužiti tihim odgađanjem planiranih projekata. Tako je norveški Statoil već najavio da odgađa 15 mlrd. dolara vrijedan projekt Johan Castberg na Arktiku, dok je britanski BP objavio da preispituje početak realizacije 10 mlrd. dolara vrijednog projekta Mad Dog u Meksičkom zaljevu. Vodeća nordijska poslovna banka SEB, jedan od najvećih kreditora naftnih tvrtki, već je  procijenila da će stopa rasta investicija u proizvodnju nafte i plina padati s 12%, koliko je iznosila u 2012, na 7% u 2013.  te na 4% u 2014. godini, dok njemački Deutsche Bank smatra da će pad investicija biti još veći, s današnjih 5% na 1% u 2014. godini. Problem naftnim tvrtkama stvara i činjenica da je stopa povrata kapitala na naftnim projektima pala s više od 15%, koliko je iznosila prije šest godina, na samo 9% danas. Švicarska banka Credit Suisse je izračunala da su 2005. - 2012. kapitalne investicije po barelu nafte porasle za 14%, dok se očekuje da će proizvodnja u 2013. i 2014. godini porasti samo za oko 1%, javlja naftni portal 'Rigzone'.