Dalekovod je za Zagrebačku burzu izvijestio da je dokapitalizacija tvrtke, koja se obavljala u dva kruga, uspješno završena. Tako je u prvom krugu upisa, koji je trajao 45 dana, 26.5. - 9.7.2014. godine, upisano i uplaćeno sveukupno 2 532 491 novih dionica, a u drugom krugu, koji je trajao osam dana, 14.7. - 21.7.2014, upisano je i uplaćeno sveukupno 4 319 886 novih dionica, čime je
iskazani interes premašio broj dionica na raspolaganju. S obzirom na to da je za upis u 2. krugu preostalo 3 467 509 dionica, alokacija svakom pojedinačnom ulagatelju provedena je kako je opisano u Javnom pozivu za 2. krug te je u konačnici ulagateljima alocirano ukupno 3 467 381 novih dionica. Dakle, na temelju javne ponude ukupno je upisano i uplaćeno 5 999 872 novih dionica.