Vlada Republike Hrvatske održala je danas telefonsku sjednicu na kojoj je donijela Odluku o dokapitalizaciji tvrtke Đuro Đaković Holding d.d. Slavonski Brod. Vlada je prihvatila informaciju Ministarstva gospodarstva o Odluci o povećanju temeljnog kapitala društva Đuro Đaković Holding d.d, Slavonski Brod, donesenoj na Skupštini društva održanoj dana 3. srpnja 2014. godine, s ciljem realizacije Programa restrukturiranja i financijske konsolidacije društva. Vlada je zadužila Centar za restrukturiranje i prodaju da u ime i za račun RH izvrši upis i uplatu najviše 3.250.000 dionica društva iz točke I. ove Odluke po cijeni od 20,00 kuna za dionicu, sukladno Javnom pozivu za upis i uplatu novih redovnih dionica društva objavljenom 28. listopada 2014. Centar će uplatu dionica izvršiti financijskim sredstvima ostvarenim upravljanjem dionicama/poslovnim udjelima u vlasništvu države, kojima upravlja Centar. U slučaju nemogućnosti pravovremenog pribavljanja sredstava za uplatu dionica, Centar će nabavku sredstava za uplatu dionica osigurati kreditnim zaduženjem Centra bez provođenja postupka javne nabave. Vlada je dala suglasnost Centru da, u slučaju pribavljanja sredstava kreditnim zaduženjem, kao osiguranje povrata kredita sklopi s davateljem kredita Ugovor o zalogu dionica društva u vlasništvu države ili Centra. Vlada je ovlastila Centar da povrat sredstava nabavljenih kreditnim zaduženjem na način iz prethodnog stavka ove točke, izvrši iz prihoda ostvarenih upravljanjem dionicama, odnosno poslovnim udjelima u vlasništvu RH, kojima upravlja Centar.