Konačno je donesen jedan od ključnih energetskih zakona. Radi se o Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/2018) koji je donio Sabor na sjednici koja je održana 25.5.2018. godine. U cijelosti je usklađen s odgovarajućim europskim direktivama i njime se uređuju:
• istraživanje i eksploatacija ugljikovodika
• istraživanje i eksploatacija geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe
• skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.
Pri tome se ugljikovodici, geotermalne vode ili geološke strukture za skladištenje i trajno zbrinjavanje nalaze u zemlji ili u podzemlju unutarnjih morskih voda ili teritorijalnog mora Hrvatske, odnosno u podzemlju epikontinentalnog pojasa Jadranskog mora do linije razgraničenja sa susjednim zemljama na kojima Hrvatska, u skladu s međunarodnim pravom, ostvaruje jurisdikciju i suverena prava. Sastavni dijelovi Zakona su i:
• Prilog I. 'Predložak ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika' koji se sastoji od 40 poglavlja
• Prilog II. 'Troškovi istraživanja i eksploatacije ugljikovodika koji su podložni povratu troškova u slučaju podjele količina pridobivenih ugljikovodika' koji se sastoji od četiri članka.
Zakon je objavljen u 'Narodnim novinama' od 6.6.2018. i na snagu stupa osam dana nakon toga, tj. 14.6.2018. godine, kada ujedno prestaje važiti dosadašnji Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 94/2013 i 14/2014).