U 'Narodnim novinama' od 8.4.2020. godine donesen je za rudarstvo važan podzakonski propis. Radi se o Pravilniku o rudarskim projektima (NN 43/2020). Donijelo ga je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i jedan je od podzakonskih propisa Zakona o rudarstvu (NN 56/2013, 14/2014 i 98/2019).

Njime se propisuje se obvezni sadržaj, elementi i način opremanja rudarskih projekata za izvođenje rudarskih radova i za gradnju rudarskih objekata i postrojenja, uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe koje izrađuju rudarske projekte, stručno povjerenstvo za njihovu provjeru, zahtjev za njihovu provjeru, postupak njihove provjere, sadržaj i oblik izjave o obavljenoj takvoj provjeri i o provedenom postupku takve provjere.

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u 'Narodnim novinama' (ne računajući dane vikenda i praznika), tj. 21.4.2020. godine, kada prestaju važiti Pravilnik o obveznom sadržaju, elementima i načinu opremanja rudarskih projekata (NN 61/2014) i Pravilnik o obveznom sadržaju projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja (NN 79/2014).