Iz Ine su u petak na Radničko vijeće uputili prijedlog organizacijskih promjena u Rafineriji nafte Sisak, koji podrazumijeva prijevoz naftnih poluproizvoda između rafinerija Sisak i Rijeka i prekid rada postrojenja FCC u sisačkoj rafineriji, što znači i smanjenje broja radnika za maksimalno 40 u drugoj polovici ove godine. Plan je tu rafineriju pretvoriti u logistički centar u kojem će raditi stotinjak zaposlenih. Ministar energetike Tomislav Ćorić na to je u subotu komentirao da to nije početak gašenja cjelokupne proizvodnje u Sisku i da je to integracija poslovanja dviju rafinerija što bi trebalo unaprijediti rezultat rada tog segmenta za 90 do 100 milijuna kuna godišnje. Rekao je da će radnicima biti ponuđena nova radna mjesta ili otpremnine, a to po njemu nosi bolji poslovni rezultat za INA-u. Ćorić je ponovio da je Vladina namjeru da se otkupi vlasnički udio Mola u Ini i nada se konačnoj odluci o odabiru strateškog partnera. “Vjerujemo da sve te aktivnosti idu upravo za tim da Ina krene u jednom smjeru koji mi držimo da je optimalan. Još jednom ću naglasiti – to je vertikalno integrirana kompanija sa svim svojim komponentama koja će imati onu ulogu koju je imala prije 10-ak, 15 godina na tržištu regije”, rekao je. Primjetno je da Ćorić nije spomenuo činjenicu da MOL i dalje nije donio finalnu investicijsku odluku o ulaganju u nastavak modernizacije u RN Rijeka, iako je evidentno da bi proces gašenja proizvodnje u Sisku trebao ići paralelno s početkom rada do kraja modernizirane rafinerije u Rijeci. 
Bivši član Nadzornog odbora INA-e Dario Čehić (MOST) pak upozorava da se državna politika u INA-i mijenja i to u korist MOL-a. "Nakon što je Vlada u studenom 2017. odlučila prešutjeti otkazivanje ugovora o radu sindikalnom povjereniku u RN Sisak Predragu Sekuliću, sadašnje reakcije premijera Plenkovića i ministra Ćorića na najavu zatvaranja važnog dijela sisačke rafinerije jasno ukazuju da postoji dogovor između vrha Vlade i MOL-a. Taj dogovor uključuje oštro skretanje od dosadašnje hrvatske politike prema INA-i i osobito pitanju zadržavanja rafinerijskog kapaciteta u Sisku. Nova politika javno podupre aktivnosti koje omogućavaju ostvarenje dugogodišnje želje MOL-a da se zatvori rafinerijska proizvodnja u Sisku, a time i potencijala INA-e da uz podnošljive troškove opskrbljuje tržišta Srbiji, pa i u južnim krajevima Mađarske. Nakon što je MOL postigao da INA odustane od proizvodnje bitumena - strateške sirovine koju Hrvatska danas nabavlja iz MOL-ovom pogona u Mađarskoj, te nakon što je postigao da INA odustane od prodaje svojih proizvoda u Srbiji, a ondje prilično dobar nastup ostvaruje MOL koji se snabdijeva iz Mađarske – ovime MOL trajno onemogućava realnu mogućnost da se naftnim derivatima iz Hrvatske opskrbljuje bilo tržišta Srbije, bilo tržišta Mađarske. MOL-ova dunavska rafinerija kod Budimpešte od srpskih gradova - i mnogih mađarskih, uostalom - otprilike je jednako udaljena kao i RN Sisak, dok bi prijevoz naftnih derivata iz znatno dalje RN Rijeka bio povezan uz neprihvatljivo veće prijevozne troškove. Da budem ironičan: zapravo, ako želimo da se naftne derivate iz Hrvatske ne prodaje ni u Hrvatskoj, onda je poslovno opravdano da zatvorimo i preostalu rafineriju u Rijeci. Ako hrvatska država i dalje bude davala ovakve podrške MOL-ovim planovima, bez ikakvih jamstava za bilo što s MOL-ove strane, ne bi me posve začudilo da se naposljetku tako i dogodi.", za naš portal komentirao je Čehić.