Izmjenama statuta Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva NE Krško Vlada je na današnjoj sjednici odobrila da se imovina Fonda, koja sada doseže gotovo milijardu kuna, ulaže i u nekotirajuće vrijednosne papire i poslovne udjele trgovačkih društava čiji je vlasnik ili suvlasnik država, kao i ulaganje u vrijednosne papire depozitne banke, temeljem odluke Upravnog odbora Fonda i uz suglasnost MINGO-a. Upravni odbor Fonda ubuduće će moći odlučivati o imovini fonda do 15 milijuna kuna. Večernji list piše da bi se novcem fonda primjerice mogla dokapitalizirati željeznica ili Croatia Airlines. Isto tako, Vladinom odlukom izmijenjeni su uvjeti za direktorsko mjesto u fondu, i izmijenjena je struktura te organizacije radi efikasnijeg upravljanja portfeljom.