Vlada danas u saborsku proceduru pušta izmjene i dopune Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Ministar Tomislav Ćorić je uoči Vlade najavio da se njime uvodi zabrana masovnog hidrauličkog frakturiranja, kontroverznog postupka s kojim se mješavinom vode i kemikalija iz netipičnih ležišta ekstrahira plin. 

Zakonom se otvara mogućnost osnivanja razvojne tvrtke za poticanje razvoja i korištenja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja povećanja udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije te dekarbonizaciju. Razvojno društvo bavilo bi se i razvojnim potencijalom kapaciteta za trajno skladištenje ugljikovog dioksida u podzemlju kroz izvođenje naftno-rudarskih radova za istraživanje i eksploataciju geotermalnih izvora. 

Osobito je zanimljivo da to Razvojno društvo može i izvoditi naftno-rudarske radove u razdoblju istraživanja i eksplotacije povlačenjem EU sredstava za razvoj OIE. Cilj te priče je omogućiti kaskadni model korištenja geotermalnih voda koji može služiti za proizvodnju električne energije, ali i za toplinarstvo, grijanje staklenika i ostale gospodarske djelatnosti.

Lakše do informacija 

Pošto je Hrvatska 2019. od Europske komisije obaviještena o povredi zakona odnosno neprenošenju Direktive o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih postupaka na okoliš, sada se to mijenja te se traži transparentnost postupaka istraživanja i eksploatacije, uz uključivanje javnosti i "zainteresirane javnosti". Uvest će se obveza objave nacrta pojedinih akata koji se odnose na naftno-rudarske projekte i građevinske dozvole, a čiji sastavni dio moraju biti mjere zaštite okoliša i programi praćenja stanja okoliša iz provedenih postupaka procjene i ocjene utjecaja na okoliš. 

Kako bi javnost imala uvid i u pojedine uvjete koje su izdala nadležna tijela za navedene projekte i građevinske dozvole isto će biti objavljeno na mrežnoj stranici Ministarstva. Zaključno, javnosti i "zainteresiranoj javnosti" će se omogućiti pristup pravosuđu u pogledu odobrenja za zahvate koji se izdaju temeljem Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.