Vlada je u Sabor uputila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, kojim se uređuje i pitanje sigurnosti tržišta kroz obvezu čuvanja njihovih zaliha. Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata formiraju se najmanje u količini od 90 dana prosječnog dnevnog neto uvoza odnosno unosa ili 61 dan prosječne dnevne domaće potrošnje naftnih derivata u prethodnoj kalendarskoj godini, ovisno o tome koja je količina veća.

Zakonom se ublažavaju ograničenja u vezi s mogućnosti čuvanja obveznih zaliha izvan državnog područja zemlje članice, te bi se trebao pojednostaviti i ubrzati proces zadovoljavanja propisanih uvjeta te olakšati provedba obveze čuvanja obveznih zaliha. 

Također, budući se proširenjem područja obavljanja kontrole kvalitete i količine nafte i naftnih derivata kako ga definira HGK, obuhvaća cijelo tržište nafte i naftnih derivata, ovim zakonom propisuje se kako kontrolu kvalitete i količine nafte i naftnih derivata mogu obavljati isključivo pravne osobe akreditirane od strane Hrvatske akreditacijske agencije prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020, A vrste koja su neovisna inspekcijska tijela i imaju ravnopravan položaj na međunarodnom tržištu roba i usluga.