Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici koja je održana koncem travnja usvojila odluku Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o utjecaju pandemije koronavirusa na međunarodni javni poziv za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u FBiH prihvativši produljenje roka za dostavu ponuda za četvrto tromjesečje 2020. godine. 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije javlja kako će na temelju procijenjenog stanja i mogućnosti pripreme i dostave ponuda odrediti točan datum do kojeg se one mogu dostaviti, što će objaviti na svojoj i web stranici vlade FBiH najmanje dva mjeseca prije utvrđenog roka.