Uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, razriješena je dosadašnja predsjednica Upravnog vijeća Agencije za opremu pod tlakom Zdenka Pavalić i član Srećko Švaić te je Đurđica Vukovarac imenovana novom predsjednicom, a Hrvoje Buljan članom, kao predstavnici Ministarstva gospodarstva i Ministarstva zaštite okoliša i prirode, priopćeno je sa zatvorenog dijela sjednice Vlade.