Đuro Đaković Grupa je, koristeći servis OTS HINA-e, izvijestila o izboru novog Nadzornog odbora tvrtke. Kako se ističe, na glavnoj skupštini tvrtke koja je održana 27. i 28.12.2017. godine donesena je odluka o izboru novih članova NO-a. U skladu s time, u novi NO Đure Đakovića imenovani su: dr. sc. Petar Mišević i dr. sc. Ivan Samardžić, dipl. ing. (koji su to bili i do sada) te prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila i Ivo Šulenta, dipl. oec. Istodobno, mandat je istekao dosadašnjoj članici NO-a Dariji Jurica Vuković, dipl. oec. Novoizabrani članovi NO-a obavljat će tu dužnost u mandatnom razdoblju od šest mjeseci..