Đuro Đaković je, koristeći servis OTS HINA-e, objavio da ga je tvrtka Gamont izvijestila da odustaje od daljnjeg ostvarenja ugovorenog dijela građevinskih poslova na projektu za JANAF. Naime, radi se o gradnji tri spremnika za naftu u sklopu terminala Omišalj, pri čemu je Gamont bio konzort.  U skladu s time se ističe da je daljnje izvođenje građevinskih radova preuzeo Konzorcij, kojem je Đuro Đaković na čelu pa se ugovoreni poslovi na gradnji spremnika nastavljaju. Isto tako, u tijeku je postupak izmjena konzorcijalnog i ugovora s JANAF-om.