Glavna skupština Đure Đakovića pozvala je u četvrtak suvlasnike da kupnjom nove serije dionica povećaju kapital tvrtke i spase je od kraha. Temeljni kapital žele povećati novim dionicama po cijeni od 20 do 60 kuna, a nove dionice upisivat će se u tri kruga, pri čemu prvenstvo imaju dioničari upisani do 15. svibnja. Ako se u prvom krugu ne prikupi maksimalnih 194 milijuna kuna u drugom krugu pravo na sudjelovanje imaju sve financijske institucije i društva za upravljanje fondovima za gospodarsku suradnju. Novac će se koristiti za preustroj i osposobljavanje tvrtke i jačanje mogućnosti za preuzimanje novih poslova.