Grupacija Đuro Đaković je u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila ukupne prihode u visini od 364,5 milijuna kuna, a ukupne rashode u visini od 369,9 mil. kuna. Gubitak u poslovanju iznosi 5,4 mil. kuna, no ostvaren je pozitivan EBITDA u visini od 19,8 mil. kuna, što čini EBITDA maržu od 5,5%. Grupacija je kao dio dovršetka restrukturiranja imala jednokratnih troškova otpremnina i otkaznih rokova u visini od 3 mil. kuna te bi normalizirani EBITDA bio ostvaren u visini od 22,8 mil. kuna (EBITDA marža od 6,3%). Grupacija je već restrukturirala dio svojih obveza promjenom ročnosti i vraćanjem dijela  kredita što je imalo za posljedicu smanjenje neto financijskih rashoda za 3,4 milijuna kuna (smanjenje za 33,3%). Tržišna situacija grupacije je vrlo dobra i jamči optimalnu popunjenost kapaciteta u budućem razdoblju. Na dan 30.09.2018. grupacija ima ukupno 678 mil. kuna ugovorenih poslova.