Njemački E.ON objavio je da je produbio neto gubitak u prvih devet mjeseci, najvećim dijelom zbog 6,1 milijarde eura vrijednog otpisa nastalog u vezi s konvencionalnim izvorima energije i trgovinom električne energije. Kompanija je zabilježila gubitak od 9,3 milijarde eura u periodu od siječnja do rujna, u usporedbi s minusom od 5,7 milijardi zabilježenim u istom periodu godinu dana ranije. E.ON je također objavio da će pokušati izbjeći povećanje kapitala uz povlašteni položaj postojećih dioničara u cilju financiranja nuklearnih obaveza. Dobit prije kamata, poreza i amortizacije u prvih devet mjeseci ove godine pala je 13% u odnosu na godinu dana ranije, a za cijelu godinu očekuje se da će dostići 3,1 milijardu eura. Kompanija je također objavila da se očekuje neto gubitak za cijelu godinu od 2,7 milijardi eura, te da ovaj minus neće utjecati na planiranu isplatu dividende od 0,5 eura.