Europska banka za obnovu i razvitak (EBRD) i Europska mreža Svjetskoga savjeta za zelenu gradnju (WGBC) potpisali su Sporazum o razumijevanju kojim usuglašavaju suradnju na podršci održivoj gradnji, uz poseban naglasak na štedljivo trošenje energije i resursa te na smanjenje emisija ugljika. WGBC predstavlja globalnu mrežu savjeta za zelenu gradnju koja uključuje 25 nacionalnih savjeta, 6 regionalnih partnera i više od 5000 članova u Europi. Njihov je cilj postići održivost građevina i zajednica kroz adekvatno vođenje i preobrazbu tržišta ka održivosti. Djelujući u više od 30 država na tri kontinenta, EBRD podržava razvitak privatnoga sektora u tom istom smjeru. Najnoviji sporazum između ove dvije organizacije donosi okvir za suradnju u poticanju održive gradnje u onim državama u kojima obje organizacije djeluju. U tom smislu, njihove aktivnosti, među ostalima, uključuju sljedeće: promicanje najboljih industrijskih standarda i praksi za štedljivo trošenje energije i resursa, održivost gradnje i jačanje otpornosti na klimatske promjene, promicanje inovativnog dizajna koji ne proizvodi otpad, urbanističko planiranje u skladu sa "zelenim" načelima i niske emisije ugljika, sudjelovanje u raspravama o politikama te mobilizaciju financijskih sredstava. Radi konkretizacije ovog Sporazuma o razumijevanju, potpisnici su usuglasili akcijski plan za 2016. godinu u kojemu će prva država u kojoj će surađivati s nacionalnim Savjetom za zelenu gradnju biti Hrvatska (Hrvatski savjet za zelenu gradnju). To će uključivati i suradnju u financiranju komponenti hrvatske nacionalne energetske strategije za obnovu zgrada kroz projekt BUILD UPON, koji je dio šireg europskog projekta iz programa HORIZON 2020.