Frncuski EDF objavio je da će tijekom travnja na šest mjeseci ugasiti svoje termoelektrane na mazut jer su trenutno nekompetitivne u odnosu na druge instalirane kapacitete u europskom energetskom sektoru. Ugasit će se 680 MW u Bretanji, 680 MW u Aramonu na jugoistoku Francuske te četiri elektrane snage 600 MW u Porchevilleu. Riječ je o kapacitetima koji odgovaraju snazi četiri nuklearna reaktora odnosno imaju snagu 5.000 MW. Te elektrane inače služe za pokrivanje vršne potrošnje tijekom zime, a ovogodišnja zima bila je blaga.