Kako je izvijestio američki portal 'Power Engineering International', francuska elektroenergetska skupina EdF izrazila je nadu da će zahvaljujući primjeni novih tehnika četiri isključena reaktora tijekom 2017. godine biti ponovno priključena na elektroenergetsku mrežu. Pri tome su dva reaktora isključena nakon što su otkriveni problemi u vezi s njihovom proizvodnjom i falsificiranim dokumentima u tvornici tvrtke Areva, dok su preostala dva isključeni zbog problema s brtvljenjem i nesreće. Zbog svega toga došlo je do porasta cijena električne energije na francuskom elektroenergetskom tržištu, ali i propitivanja o sigurnosti opskrbe električnom energijom u Francuskoj. Uz to, svaki isključeni reaktor za EdF znači čak 1 mil. EUR/d izgubljene dobiti. No, kako su pronađena tehnička rješenja za probleme na svim reaktorima, oni bi trebali biti uključeni odmah nakon dobivanja suglasnosti od francuske Uprave za nuklearnu sigurnost (ASN).