Francuski EDF razmatra mogućnost prodaje jednog od svojih najvažnijih aduta - visokonaponske mreže, kako bi dobio novac za gradnju NE Hinkley point C u Velikoj Britaniji. Prema izvještajima Le Figaroa EDF traži kupca za 50% udjela u RTE, najvećoj europskoj visokonaponskoj mreži. RTE je dio EDF-a i funkcionira kao nezavisna tvrtka čija imovina je ipak u bilanci EDF-a. Kako bi proveo prodaju EDF sada planira osnovati holding kompaniju, koja bi bila u vlasništvu EDF-a ili državne banke Caisse des Depots. EDF će održati glavnu skupštinu dioničara krajem lipnja, kako bi dobio jamstva za izdavanje dionica vrijednih 4 milijarde eura. Kao 85-postotni dioničar EDF-a, francuska vlada osigurat će tri milijarde eura, a uz druge planirane prihode gotovina bi trebala biti korištena za financiranje gradnje NE Hinkley point C.