Europska komisija poduzela je mjere protiv europskih monopola u sektoru električne energije i plina. Pokrenula je kaznene procedure protiv 18 država članica, uključivo Francusku, Veliku Britaniju i Španjolsku. Države članice EU-a trebale su do početka ožujka prenijeti u nacionalna zakonodavstva odredbe o razdvajanju vlasništva nad proizvodnjom, isporučivanjem i distribucijom energije. To bi razdvajanje trebalo stupiti na snagu 2012. Šest mjeseci nakon tog datuma, većina država odredbe nije provela. Komisija je stoga danas odlučila pokrenuti kaznene procedure, javlja HTV.