Europska komisija je u srijedu predložila novi, izmijenjeni zakonodavni paket o kružnom gospodarstvu s ciljem smanjenja otpada, uštede energije, zaštite okoliša i poticanja konkurentnosti europskog gospodarstva. Za razliku od povučenog Barrosovog prijedloga bivše EK, koji je bio fokusiran prije svega na zaštitu okoliša, ovim prijedlogom želi se zahvatiti cijeli gospodarski ciklus. Među najbitnijim prijedlozima su mjere za smanjenje rasipanja hrane, izrada normi kvalitete za sekundarne sirovine te promjene uredbe o gnojivima u cilju olakšavanja priznavanja organskih gnojiva i gnojiva od otpada na jedinstvenom tržištu i podržavanja uloge bioloških hranjivih tvari. Unutar novog paketa o kružnoj ekonomiji donesen je i novi prijedlog Direktive o gospodarenju otpadom u kojem je navedeno kako Hrvatska može dobiti dodatnih pet godina za prijelazno razdoblje prilagodbe obveznim ciljevima. U tom smislu predviđa se određivanje zajedničkog cilja EU-a za recikliranje 65% komunalnog i 75% ambalažnog otpada do 2030. te određivanje obvezujućeg cilja za smanjenje odlaganja otpada na najviše 10% od ukupnog otpada do 2030. Za prijelaz na kružno gospodarstvo predviđena su sredstva iz europskih strukturnih i investicijskih fondova - 650 milijuna eura izdvojeno je iz Obzora 2020. (program financiranja EU-a za istraživanje i inovacije) te 5,5 milijarda eura iz strukturnih fondova za gospodarenje otpadom. U kružno gospodarstvo ulagat će i države članice. Više o zakonodavnom prijedlogu EK o cirkularnoj ekonomiji doznajte OVDJE.
Klub zastupnika Zeleni/ESS i zastupnik ORaH-a Davor Škrlec zabrinuti su i razočarani niskim europskim ambicijama. Iako novi prijedlog uključuje dodatne elemente, Zeleni smatraju kako nedostaju ključni aspekti iz povučenog paketa, kao što je primjerice izostavljanje predloženog cilja u povećanju energetske učinkovitosti na europskoj razini od 30 % do 2030. godine u usporedbi s razinom iz 2014. godine. „Posebno je zabrinjavajući prijedlog o pretvaranju otpada u energetsku sirovinu u kontekstu Energetske unije. Našem gospodarstvu je potrebna prevencija u obliku pametnih ambalaža, više prenamjena proizvoda i recikliranja, održive inovacije umjesto povećanog spaljivanja. Ciljevi za smanjenje onečišćenja mora i prekomjernog bacanja hrane su uklonjeni. Ambiciozniji prijedlog kružne ekonomije potaknuo bi inovacije u učinkovitijoj upotrebi resursa i štednji, što bi omogućilo otvaranje novih trajnih radnih mjesta u Europi. Kao što je i sama Komisija priznala, bolji eko-dizajn ambalaža, prevencija otpada i ponovno korištenje mogu stvoriti ogromne uštede za europska poduzeća, što je čak iznad svih dobrobiti za okoliš", rekao je Škrlec.