U Izveštaju Europske komisije o Srbiji se navodi da će Srbija će morati uložiti dodatne napore da bi se uskladila sa evropskim standardima u području energetike, a među konkretnim problemima su i teška financijska situacija u Srbijagasu i monopol EPS -a. Novi zakon o energetici je, kako se ističe, u velikoj mjeri usklađen je sa standardima EU. Glavni nedostatak u domeni tržišta struje je to što se svi potrošači koji imaju priključak mogu snabdjevaju po reguliranim tarifama do kraja 2013. godine. Ističe se i da je tržište struje otvoreno od veljače 2008. godine za sve potrošače osim za kućanstva, što znači za 47% tržišta, ali da u praksi nitko nije promijenio opskrbljivača. "EPS de fakto ima monopol zbog toga što su cijene i dalje regulirane, daleko ispod tržišnih", navodi se u izveštaju. Dodaje se da cijene trebaju odražavaju troškove i da je to, uz garanciju nezavisnosti Agenciju za energetiku Srbije, od ključnog značaja za pravo otvaranje tržišta i privlačenje neophodnih investicija. "Reforma tarifnog sistema ne smije se više odlagati", ističe se u izveštaju koji prenosi Tanjug. U području plina posebno je istaknuto da je potrebno što prije se pozabaviti teškom financijskom situacijom u Srbijagasu. Kada je reč o obnovljivim izvorima energije, navodi se da je novi zakon o energetici uglavnom u skladu sa direktivom o obnovljivim izvorima energije EU. Srbija, kako se ističe, ima veliki potencijal za razvoj obnovljivih izvora energije, ali je on veoma malo iskorišten – samo hidropotencijal i biomasa se u izvjesnoj mjeri koriste. U 2008. udio obnovljivih izvora u primarnoj potrošnji bio je 8%. Primjenjuju se poticajne tarife za obnovljive izvore, ali su problem administrativne procedure za odobravanje, dobijanje dozvola, kao i povezanost mreža.