Elektroprireda BiH ima problema s manjkom ugljena. Zbog povećane potrošnje električne energije, maksimalne proizvodnje TE Tuzla i Kakanj i otežane dopreme novih količina ugljena na depoima termoelektrana su znatno smanjene količine ovoga energenta. Zbog izrazito loših vremenskih uvjeta otežan je i transport ugljena unutar termoelektrana. Dodatni problem predstavljaju otežani uvjeti za rad u rudnicima. Situacija na području hidroelektrane Salakovac riješena je u popodnevnim satima. Nakon više od 50 sati, izvršena je smjena uposlenika. Prethodno smjena uposlenika je izvršena u HE Grabovica. Opskrba električnom energijom na području Srednjobosanskog, Unsko-sanskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog i Sarajevskog kantona je stabilno. Na području Elektrodistribucije Mostar u toku je otklanjanje kvara na 10 kV dalekovodu na području Podveležja gdje su bez električne energije trafo područja - Merđan glava, Dobrić Do, Dobrić, Šipovac, Patkovići, Smajkići, Polje, Banjdol, Donji Kružanj, Gornji Kružanj, Donja Kokorina I, II, III i IV, Jarčišta, Tanovića Han, Čobanovo Polje, Busak, Rabina, Jasena, Žuberin, Žulja, Kamena, Čomori, Obradovići i Svačići. Visoki nanosi snijega i vjetar otežavaju pristup trafo područjima koja su bez napajanja električnom energijom na platou Podveležja. U toku je i otklanjanje kvarova na transformatorskim stanicama - TS Šići, Podsokolina i Kamenolom Rača na području Općine Ilijaš. U JP Elektroprivreda BiH poduzimaju se sve neophodne aktivnosti kako ne bi došlo do prekida u snabdijevanju potrošača električnom energijom i kako bi obaveze prema kupcima bile uredno izvršene. EPBiH brine zbog najavljenih novih sniježnih padavina, objavila je Fena.