Talijanski Enel najavio je da će s 2,5 milijarde eura poduprijeti razvoj mreže za ultrabrzi širokopojasni pristup internetu i to kroz projekt ugradnje nove generacije pametnih brojila električne energije. Ta će se brojila ugrađivati u 33 milijuna kućanstava pa predlažu da se njihove cijevi upotrijebe i za polaganje optičkih kablova. Mreža će biti otvorena i za druge ulagače u čak 224 talijanska grada. Plan je u prvih nekoliko godina obuhvatiti oko 7,5 milijuna kućanstava. Enel ne planira širiti poslovanje na telekomunikacije već žele ponuditi usluge koje već nude u Latinskoj Americi, gdje upravljaju infrastrukturom za distribuciju električne energije. Italija zaostaje za drugim europskim zemljama u pokrivenosti telekomunikacijskim mrežama nove generacije i teško privlači ulagače u taj segment koji nosi mali prinos.