Podaci Eurostata pokazuju da je u drugoj polovici 2012. godine cijena električne energije koju su plaćala europska kućanstva bila prosječno za 6,6% viša nego u istom razdoblju 2011. Cijena plina za kućanstva u istom je razdoblju skočila za 10,3% u odnosu na promatrano razdoblje 2011. godine. Prosječno je cijena struje iznosila 0,197 EUR/(kW h), a plina 0,072 EUR/(kW h). Struja je u drugoj polovici 2012. godine najviše poskupjela na Cipru, za 21%, a zatim u Grčkoj (za 15%) i Italiji (za 11%), a blizu su i Irska i Portugal s po 10% porasta cijene, kao i Bugarska, Španjolska i Poljska s po 9%. Struja je pojeftinila u samo tri zemlje i to u Švedskoj (za 5%), Mađarskoj (za 2%) i Finskoj (za 1%). Nominalno najnižu cijenu plina plaćala su kućanstva u Rumunjskoj (0,027 EUR/(kW h)), a slijede ih kućanstva u Slovačkoj (0,051 EUR/(kW h)) i Estoniji (0,052 EUR/(kW h)). Najskuplje su plin plaćala kućanstva u Švedskoj (0,127 EUR/(kW h)), Danskoj (0,108 EUR/(kW h)) i Grčkoj (0,102 EUR/(kW h)), javlja rumunjski dnevnik 'Nine o' Clock'.