Talijanska naftna tvrtka Eni otkrila je novo ležište nafte na koncesiji PL532 u Barentsovom moru. Nafta je otkrivena na bušotini 7219/9-2 koja se nalazi oko 22 km jugozapadno od postojećeg polja Johan Castberg. Preliminarni rezultati ispitivanja upućuju da bi ležište moglo imati 100 - 180 mil. bbl nafte, od čega bi oko 1/4 bilo moguće komercijalno proizvesti. Međutim, nalazi upućuju da postoje potencijali i za daljnju evaluaciju ležišta te bi rezerve mogle biti i veće, javlja američki naftni portal 'Rigzone'.