Europski parlament je u utorak usvojio četiri nova zakona o tržištu električne energije EU-a, koji su krajem 2018. neformalno dogovoreni s ministrima EU-a, i čine paket „Čista energija za sve Europljane ”. To su Uredba o unutarnjem tržištu električne energije te Direktiva o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije. Potrošači će imati znatne koristi od novih pravila jer će imati pristup pametnim brojilima, dinamičnim cijenama i mogućnosti zamjene pružatelja usluga bez troška u roku od najviše tri tjedna (od 2026. u roku 24 sata). Države članice također će moći privremeno regulirati cijene kako bi pomogle i zaštitile energetski siromašna ili ugrožena kućanstva, ali sustavi socijalne sigurnosti trebali bi biti primarni za rješavanje problema energetskog siromaštva. Novim se pravilima prije svega želi omogućiti da se najmanje 70% kapaciteta prekogranične trgovine struje unutar EU-a odvija slobodno, bez blokada, čime će se olakšati trgovina obnovljivom energijom u svim državama članicama EU-a, a time poduprijeti nastojanja da se do 2030. postigne obvezujući cilj EU-a u pogledu 32 % struje proizvedene iz obnovljivih izvora energije. Pravila EU-a trenutačno omogućuju nacionalnim tijelima da elektranama plaćaju da budu u stanju pripravnosti tijekom ograničenog razdoblja ako postoji velika potražnja. To su takozvani mehanizmi kapaciteta. Novim će se pravilima uvesti stroža ograničenja za države članice koje subvencioniraju elektrane kako bi se spriječilo da elektrane na fosilna goriva, koje najviše onečišćuju zrak u Europi, dobiju državnu potporu. Mjere će se primjenjivati na sva nova postrojenja od dana stupanja na snagu Uredbe, a na postojeće elektrane od 2025. Nova pravila neće utjecati na ugovore o kapacitetima sklopljene prije 31. prosinca 2019. Prihvaćena je i Uredba o pripremi elektroenergetskog sektora za suočavanje s rizicima a novim mjerama osigurava se bolja zaštita građana od iznenadnih nestašica električne energije. Države članice morat će izraditi nacionalne planove za procjenu rizika od nestašica i surađivati na regionalnoj razini. Države članice koje primaju pomoć iz drugih država članica trebale bi u konačnici snositi sve razumne troškove povezane s tim. Kako bi se bolje reguliralo tržište električne energije u EU-u, izmijenjena su pravila o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER) te će agencija dobiti dodatne zadaće i ovlasti. Države članice imat će rok do kraja 2020. da implementiraju direktive.