Pismom namjere, koje je potpisano prošlu subotu, Elektroprivreda BiH (EPBiH) prihvaća inicijativu Energetske zajednice za uvođenje internog obračuna troškova CO2. Inicijativa predviđa samonametnuti mehanizam interne cijene za emisije CO2 iz rada termoelektrana, kao prijelaznu mjeru kako bi se olakšala provedba planova smanjenja emisija, izvijestila je EPBiH. EPBiH je nedavno izračunala potencijalni trošak uvođenja poreza na emisije na oko 200 mil. eura godišnje, a rastuće cijene ETS dozvola otvaraju mogućnost da proizvodnja iz tamošnjih termoelektrana na ugljen postane financijski nerentabilna, možda i prije 2030. 

Konceptom internog obračuna troškova CO2, EPBiH se unaprijed opredjeljuje za rezervaciju sredstava i stvaranje internog fonda za potrebe tranzicije u smjeru dekarbonizacije. Istovremeno, ovakav obračun služi kao priprema za uvjete poslovanja uz plaćanje naknade za CO2 koji bi mogli nastupiti za nekoliko godina. Posebice je značajno da se tako utvrđuju budući veći troškovi proizvodnje i njihov utjecaj na prodajne cijene električne energije i konkurentnost na tržištu, kao i na odluke o ulaganju u nove proizvodne kapacitete.

 

Neizbježna dekarbonizacija 

"Pismom namjere, EPBiH prva u BiH potvrđuje svoju opredijeljenost u preuzimanju fer doprinosa u dekarbonizaciji i modernizaciji energetskog sektora uvođenjem instrumenata za obračun troškova CO2 s ciljem aktivnog ubrzanja tranzicije na klimatski održivu energetiku, prepoznavanja i utvrđivanja izloženosti rizicima buduće regulacije i klimatske politike, otklanjanja rizika poslovanja i ulaganja u odnosu na buduće zakonodavstvo u vezi s cijenom ugljika, iskorištavanja mogućnosti koje će stvoriti niskougljično gospodarstvo te odabira pravog puta za tranziciju koji je usklađen s dugoročnim održivim razvojem", javlja EPBiH koja prihvaćanjem inicijative Energetske zajednice iskazuje razumijevanje da je proces dekarbonizacije neizbježan i obveza na temelju Ugovora o energetskoj zajednici i drugih međunarodnih sporazuma. 

U Sofijskoj deklaraciji o zelenoj agendi za zapadni Balkan prihvaćena je obveza da članice nastave usklađivanje sa sustavom EU-a za trgovanje emisijama, kao i da rade na uvođenju drugih instrumenata za cijenu ugljika u cilju promocije dekarbonizacije u okruženju i postizanja neto nultih emisija ugljika prije 2050. godine. 

Također, tijekom sastanka Janeza Kopača, direktora Tajništva Energetske zajednice i Nermina Džindića, ministra energije, rudarstva i industrije u vladi FBiH koji su prošle subote posjetili EPBiH te se susreli s Admirom Andelijom, generalnim direktorom EPBIH i njegovim suradnicima, razgovaralo se i o obvezama iz Ugovora o Energetskoj zajednici.