Elektroprivreda Srbije (EPS) namjerava produžiti život TE Kostolac A za 15 godina, do 2038. ugradnjom opreme za odsumporavanje dimnih plinova radi smanjenja emisije sumpornog dioksida ispod granice koja je trenutno dozvoljena u Europskoj uniji. 

EPS je raspisao natječaj za izradu idejnih rješenja i projekata sa studijama izvedivosti za izgradnju postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova za jedinice A1 i A2, ukupne snage 310 MW, te postrojenja za pročišćavanje postojećih i otpadnih voda iz postrojenja za odsumporavanje. Istodobno, postoje velike kontroverze oko primjene sustava za odsumporavanje na bloku B, vrijednog 130 mil. USD, koji čini se ne radi jer navodno nema uporabnu dozvolu, piše Balkan green energy news.

Stezanje remena


TE Kostolac A samo je jedna od termoelektrana u regiji koja je prisiljena smanjiti emisije jer se u protivnom mora zatvoriti. Zadatak proizlazi iz direktiva EU-a koje su zemlje regije, kao članice Energetske zajednice, prihvatile i obvezale se provoditi. Inače, EPS je izgradio i postrojenje za odsumporavanje u TE Kostolac B, krajem 2017. godine, ali nije jasno radi li to postrojenje smanjenim intenzitetom ili uopće ne radi. 

Kako EPS navodi u natječajnoj dokumentaciji, EPS je 2015. namjeravao ugasiti TE Kostolac u razdoblju 2023.-2025., ali je  2017. godine odlučio ju je modernizirati i produžiti radni vijek za oko 100 000 radnih sati ili do 2038. godine. 

Zakon ili mrtvo slovo na papiru

Pridruživanjem Energetskoj zajednici JI Europe Srbija se obvezala uskladiti emisije iz termoelektrana sa zahtjevima Direktive EU o velikim ložištima i njenog pravnog sljednika, Direktive o industrijskim emisijama. Kako bi provela Direktivu o velikim postrojenjima za sagorijevanje, Srbija je odlučila usvojiti NERP, odnosno plan kojim se definira granica ukupnih emisija SO2, NOx, suspendiranih čestica svih velikih postrojenja za sagorijevanje u zemlji, kao i popis iznimaka u mehanizmu za isključivanje. Na popisu se nalaze TE Morava i TE Kolubara A. 

U lipnju ove godine CEE Bankwatch je, kao dio izvješća "Comply or Close", objavio da emisije SO2 u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, na Kosovu i na sjeveru Makedonija i Srbija bile šest puta veće od granica utvrđenih NERP-ovima. Prema CEE Bankwatchu, sama TE Kostolac B premašila je nacionalnu granicu Srbije, definiranu NERP-om, 1,45 puta, a pojedinačno ograničenje gotovo deset puta ili za 79.113 tona. 

Količina štetnih plinova koja se emitira iz ove elektrane smanjena je za manje od trećine godišnje, unatoč velikom ulaganju u opremu za odsumporavanje koju je instalirala China Machinery Engineering Corp., pa autori izvještaja tvrde da sustav ne radi ispravno, a postoji i informacija da navodno nema uporabnu dozvolu.