Pored poskupljenja struje, Elektroprivreda Srbije za 2013. najavljuje velike promjene u organizaciji te tvrtke. "U sastavu EPS-a imamo pet distribucijskih kompanija - Elektrovojvodinu, EDB, Centar, Jugoistok i Elektrosrbiju. Novi Zakon o elektroenergetici Srbije je propisao da se ovih pet kompanija treba transformirati u dvije, a to je Operater distributivnog sistema koji će se baviti samo fizičkim održavanjem mreže, i Javna opskrba, kompanija koja će biti ta koja će snabdijevati tarifne kupce", navodi Direktor EPS-a Aleksandar Obradović. Uz to, Srbija sada otvara oko 10% tržišta električne energije, a 27 kupaca na visokom naponu mogu birati opskrbljivača. objavio je B92.