Europska komisija u utorak je objavila prvo godišnje izvješće o provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost, koji je okosnica instrumenta NextGenerationEU. Mehanizmom za oporavak i otpornost državama članicama pruža se gotovo 723,8 milijardi eura (u tekućim cijenama) u bespovratnim sredstvima i zajmovima za potporu transformativnim ulaganjima i reformama, što će Uniji omogućiti da iz pandemije izađe snažnija. Hrvatska je, podsjetimo iz Mehanizma dobila 6,3 mlrd. EUR, što čini 11,6% BDP-a, a više od 40% novca namijenjeno je za osvaranje klimatskih ciljeva. 

Izvješće pokazuje da je ostvaren velik napredak i potvrđuje da provedba Mehanizam za oporavak i otpornost dobro napreduje. U izvješću se navode brojni primjeri ulaganja i reformi financiranih iz Mehanizma za oporavak i otpornost u 22 dosad odobrena plana za oporavak i otpornost. 

Dodijeljena sredstva

Trenutačno sredstva dodijeljena tim planovima iznose 445 milijardi eura (291 milijarda eura u bespovratnim sredstvima i 154 milijarde eura u zajmovima). Oko 40 % ukupnih dodijeljenih sredstava za planove odnosi se na mjere kojima se podupiru klimatski ciljevi, a svi planovi premašuju klimatski cilj od 37 % utvrđen u Uredbi. Osim toga, u usvojenim planovima 26 % ukupnog iznosa namijenjeno je digitalnim rashodima. To znatno premašuje ciljnu vrijednost od 20 % utvrđenu u Uredbi. 

U 22 donesena plana ukupni procijenjeni rashodi koji pridonose zelenoj tranziciji (1. stup) iznose 224,1 milijardu eura. Za digitalnu transformaciju dodijeljeno je gotovo 130 milijardi eura procijenjenih rashoda (2. stup). U 22 donesena plana uključeno je više od tisuću mjera koje pridonose pametnom, održivom i uključivom rastu (3. stup) u ukupnom iznosu od oko 223 milijarde eura. Mjere za potporu socijalnoj i teritorijalnoj koheziji (4. stup) iznose 193 milijarde eura. Mjere za potporu zdravstvenoj te gospodarskoj, socijalnoj i institucionalnoj otpornosti (5. stup) iznose 78 milijardi eura, dok mjere za sljedeću generaciju, djecu i mlade (6. stup) iznose 49 milijardi eura. Mehanizam za oporavak i otpornost potaknut će pozitivne učinke prelijevanja na razini cijele Unije uz istodobno podupiranje gospodarske konvergencije te socijalne i teritorijalne kohezije.