Napredak u primjeni obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti usporava se u cijeloj EU, uglavnom zbog povećanja potrošnje energije u transportu, pokazuju najnoviji podaci Europske agencije za okoliš (EEA). Obnovljivi izvori energije predstavljali su 17,4% ukupnog energetskog miksa u 2017., što je porast u odnosu na 17% iz 2016., navodi se u priopćenju objavljenim u ponedjeljak. Iako je EU u cjelini "ostala na putu" do postizanja cilja obnovljivih izvora energije od 20% do 2020. godine, tempo postizanja tog cilja "je samo marginalan", navodi EEA, upozoravajući na opće usporavanje prihvaćanja čiste energije u Europi. Napredak se cjenjuje "osobito nedovoljnim" u postizanju cilja od 10% za obnovljive izvore energije u prometu. Prema EEA, sporiji napredak uglavnom je rezultat povećanja ukupne potrošnje energije, što je uzrokovalo pad udjela obnovljivih izvora energije u potrošnji energije. Potrošnja energije počela se povećavati 2015., a preliminarne procjene EEA za 2017. pokazuju da je iznad indikativne putanje za 2020. godinu. Najveći rast potrošnje bilježi se u transportnom sektoru. Europska unija trenutno završava novi skup energetskih i klimatskih ciljeva za 2030. godine, uključujući nove ciljeve emisije CO2 za automobile i prvi zakon EU-a za smanjenje emisija iz kamiona. Europska komisija predstavit će u srijedu nove scenarije za 2050. godinu, uključujući i cilj za nula emisija.